Digital Health Compliance

  • Ontwerp
  • Realisatie
  • Wordpress

Bij Digital Health Compliance geloven ze in digitalisering van de zorg en weten zeker dat dit veilig en compliant kan. Door het volgen van de juiste route geeft u vanuit uw strategische doelstellingen invulling aan het vereiste regelgevend kader en vertaalt u dit kader tot concrete eisen en pragmatische acties voor uw organisatie hoe zorgvuldig om te (blijven) gaan met patiëntgegevens.